Новини

Нови работни места разкрива „БИЛТА“ ЕАД по проект BG05M9OP001-1.003-0792 в Гоце Делчев.

loga.png

Нови работни места разкрива фирма „БИЛТА“ ЕАД по проект BG05M9OP001-1.003-0792 в Гоце Делчев. „Ново начало за безработни и неактивни лица в Билта ЕАД“ дава шанс за работа на 38 младежи до 29 г. включително, които изпитват трудност в реализиране на своя трудов потенциал. Работните места са в сферата на туризма и туристическите услуги в Неврокопския край. Това стана ясно на пресконференция по повод представянето на проекта пред местната общественост, която се проведе в хотел Uva Nestum Wine & SPA. На пресконференцията присъстваха Иван Биларев – управител на Билта ЕАД, зам. кметът на Община Гоце Делчев Богдан Боцев, директорът Елена Боева и експерти от Бюро по труда Гоце Делчев, представители на медиите и други заинтересовани лица.

Общата цел на проекта е интегриране на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда, чрез повишаване на квалификацията им и осигуряване на устойчиви работни места с оглед повишаване на икономическата им активност, професионална реализация и утвърждаване на практиката за учене през целия живот.

По проекта „Ново начало за безработни и неактивни лица в Билта ЕАД“ ще бъдат професионално обучени 33 от новонаетите лица, сред които двама хотелиери, шестима администратори в хотелиерството, шестима сервитьор-бармани, петима готвачи, четирима пикола, десет камериери.

Освен това по проекта, който се реализира по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма за развитие на човешките ресурси „Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места“, „Билта“ ще закупи специализирано хотелиерско и офис оборудване за новите работни места и униформено и работно облекло за новонаетите служители.

След приключването на проекта, „Билта“ се ангажира да запази за поне 1 година не по-малко от 90% от новоразкритите работни места.

Uva Nestum Wine & SPA е луксозен хотелски комплекс със собствени лозя, бутикова изба за първокласно вино, ресторант-енотека, модерен спа център и спортна база, който бе открит през месец юни 2016 г. „Нашият бизнес е гостоприемството. Разбирането ни за гостоприемство и уют е свързано с лично отношение към качеството на обслужване“, заяви Иван Биларев, собственик на Uva Nestum Wine & SPA. „Обръщаме внимание на всеки детайл и се отнасяме с искрено и персонално отношение към всеки гост. Стремим се да предадем тази култура и ценности на всеки член от нашия екип. Ето защо обученията и повишаването на квалификацията на нашите служители са от изключителна важност за предоставяне на качествена туристическа услуга, добра грижа за нашите клиенти, така че всеки от тях, тръгвайки си от хотела да иска да се връща тук отново и отново“, коментира Иван Биларев.

Създаването на устойчиви работни места за младите хора и осигуряването на благоприятна среда за повишаване на тяхната квалификация ще ги мотивира за излизането им от неактивна позиция на пазара на труда. Интегрирането на повече служители ще създаде условия за засилване на социалното включване на бенефициентите в проектното предложение, за подобряване на човешкия капитал и повишаване производителността на фирмата.

 

Дружеството се трансформира в ЕАД

Билта е учредено през 2001 г. като ООД с предмет на дейност: селско стопанство, търговско посредничество и представителство, продажба на стоки от собствено производство, комисионни сделки, консултански услуги и др.

В началото на 2015 г. дружеството се трансформира в ЕАД.