Дружествота Билта е регистрирано като земеделски производител и първоначално основната дейност е отглеждане на тютюн в района на град Гоце Делчев. Отглеждат се също царевица и пшеница.

През 2002 г. Билта закупува терен за изграждане на складове и сушилни в помощ на селскостопанската си дейност. Складовете се използват за съхранение на собствена продукция и отдаване под наем.

След 2008 г. производстото на тютюн намалява за сметка на зърнените култури.